FAQ

Meest gestelde vragen

Vind antwoorden op onze meest gestelde vragen

iStock-1359979773

Saunakachel

  Waar kan ik de dichtstbijzijnde distributeur vinden?

Antwoord: Kijk op de pagina Zoek een dealer om de dichtstbijzijnde dealer te vinden of klik hier

  Hoe wordt de ventilatie geregeld wanneer een elektrische saunakachel in de sauna wordt geïnstalleerd?

Er zijn twee basisprincipes voor ventilatie:

Traditionele of natuurlijke ventilatie die gebruik maakt van de natuurlijke hete luchtstroom. Er zit een inlaat voor verse lucht onder de kachel en een uitlaat aan de tegenoverliggende muur hoog bij het plafond. Dit geeft een lagere temperatuur bij de vloer en de onderste banken. Deze traditionele ventilatie is een vereiste voor onze Tylö Sense kachels en Tylö Expression. Het wordt ook vaak toegepast bij houtkachels, maar het is geschikt voor al onze kachels.

Geforceerde mechanische ventilatie is gebaseerd op het binnenhalen van verse lucht door de muur recht boven de kachel of door het plafond boven de kachel. En een afvoer in de tegenoverliggende muur bij de vloer. Dit geeft een gelijkmatiger temperatuurverloop in de sauna. Deze ventilatietechniek kan niet worden toegepast bij onze Tylö Sense en Tylö Expression kachels, maar wel bij alle andere.

  Hoe bereken ik het saunavolume voor installatie van een elektrische saunakachel in de sauna?

Antwoord: Vermenigvuldig de hoogte met de breedte en lengte. Tel daarna het volume aan koude oppervlakken erbij op, door het oppervlak aan steen en glas te vermenigvuldigen met 1,5. Het resultaat is in kubieke meters en dit telt u op bij het saunavolume. Selecteer een saunakachel met een vermogen dat past bij dit resultaat.

  Hoe kies je een kachel met het juiste vermogen?

Uw keuze van de kachel zal afhangen van de grootte van uw sauna. Kies altijd een kachel die het maximale vermogen levert in verhouding tot de grootte van de sauna. Hoe hoger het vermogen in verhouding tot het volume van de ruimte, hoe makkelijker het voor de kachel is om de sauna op te warmen en de temperatuur te handhaven. Dit betekent ook dat het energieverbruik zo laag mogelijk is.

U hebt een kachel met een hoger vermogen nodig wanneer de muren aan de binnenkant van de sauna zijn gemaakt van een zwaar materiaal, zoals beton, glas, tegels, enz. Om het benodigde vermogen te berekenen moet u voor elke vierkante meter zwaar muurmateriaal, één kubieke meter aan het totale volume van de saunaruimte toevoegen.

  Mag een consument een elektrische saunakachel installeren?

Antwoord: Nee. Volgens de geldende elektriciteitsvoorschriften mag uitsluitend een geautoriseerde persoon een saunakachel aansluiten op het elektriciteitsnet.

  Waar kan ik informatie vinden over wat voor soort kachel ik heb?

Het typeplaatje zit helemaal onderaan een van de zijkanten van de kachel. Hierop staan het model, het serienummer, het vermogen van de kachel en het jaar/maand van fabricage.

  Waar kan ik informatie vinden over de minimale veiligheidsafstand voor mijn kachel?

Gegevens over minimale veiligheidsafstanden staan in de gebruiksaanwijzing die bij elk product wordt meegeleverd, in de gebruikershandleidingen en brochures. U kunt het ook aan uw dichtstbijzijnde distributeur vragen.

  Moet ik stenen in mijn kachel hebben?

TYLÖ KACHEL
Antwoord: Nee, een Tylö saunakachel heeft geen stenen nodig, maar zonder stenen kunt u er geen water opgieten.

  Wat is de beste steensoort voor saunakachels?

Antwoord: De beste steensoort is altijd getest door de fabrikant van de saunakachel. Tylö raadt lavastenen aan; deze steenkwaliteit is geschikt voor de saunakachel en veilig. Kijk in de technische specificatie van uw kachel.

  Waarom mogen er geen keramische stenen in de saunakachels gebruikt worden?

Antwoord: Door keramische stenen gaan de weerstanden kapot en is hun levensduur aanzienlijk korter.

  Hoe vaak moeten de saunastenen in de kachel opnieuw geplaatst worden?

Antwoord: Houd voor het opnieuw plaatsen van de stenen de volgende vuistregel aan: als u de sauna één keer per week gebruikt, moeten de stenen één keer per jaar worden herplaatst, als u de sauna tweemaal per week gebruikt, moeten de stenen tweemaal per jaar worden herplaatst. Bij het herplaatsen van de stenen moeten de kapotte stenen en de stenen met een zandachtig oppervlak worden vervangen door nieuwe. Door het gebruik breken de stenen geleidelijkaan en worden ze compacter. Het is daarom belangrijk om ze af en toe opnieuw te plaatsen zodat de lucht vrij tussen de stenen kan stromen. Een goede luchtcirculatie is belangrijk voor een goede werking van de kachel en voor de maximale levensduur van de verwarmingselementen.

Het stenencompartiment in een openbare sauna die continu wordt gebruikt, moet eenmaal per maand worden geïnspecteerd en de stenen moeten vervangen worden wanneer dat nodig is.

  Moet mijn kachel worden bedekt met stenen?

TYLÖ KACHEL
Antwoord: Bij de traditionele kachels van Tylö mogen er alleen stenen in het middelste compartiment zitten, de twee compartimenten aan beide zijden mogen niet afgedekt worden. Plaats geen stenen op de grille aan de bovenkant van de kachel.

Uitzonderingen hierop zijn de SO, EP, EH en EZ, die een groter compartiment voor stenen hebben, dat volledig gevuld moet zijn.

  Wat moet ik doen als er problemen zijn met de saunakachel?

Antwoord: Bel het dichtstbijzijnde servicebedrijf.

  Hoe vaak moeten de stenen in een sauna worden vervangen?

Dat hangt vooral af van hoe vaak de sauna wordt gebruikt. Als het een privé-sauna is die gemiddeld twee keer per week wordt gebruikt, moet u de stenen jaarlijks vervangen. Door het gebruik breken de stenen geleidelijkaan en worden ze compacter. Het is daarom belangrijk om ze af en toe opnieuw te plaatsen zodat de lucht vrij tussen de stenen kan stromen.

Een goede luchtcirculatie is belangrijk voor een goede werking van de kachel en voor de maximale levensduur van de verwarmingselementen. In een openbare sauna raden we aan de stenen jaarlijks te vervangen bij een gemiddeld gebruik van eenmaal per week Bij twee keer per week, twee keer per jaar, enzovoort... Het stenencompartiment in een openbare sauna die continu wordt gebruikt, moet eenmaal per maand worden geïnspecteerd en de stenen moeten vervangen worden wanneer dat nodig is.

  Kan ik water op de kachel gieten?

Wanneer uw kachel heet is, kunt u water over de stenen gieten om de luchtvochtigheid in de sauna te verhogen. De hoeveelheid water die je per keer op de stenen giet hangt onder andere af van de grootte van de kachel. Een lepel water van ongeveer 15 cl. is prima. Als er water uit de onderkant van de kachel loopt, betekent dit dat u te veel water heeft opgegoten of dat de stenen niet warm genoeg zijn. Wacht een paar minuten voordat u meer opgiet.

  Waarom verwarmt de sauna niet voldoende?

Antwoord: Controleer eerst de zekering(en) om te zien of er een zekering is gesprongen. Kijk of alle verwarmingselementen gloeien wanneer de kachel ingeschakeld is. Als ze niet gloeien, kan dit zijn omdat de oververhittingsbeveiliging van de kachel geactiveerd is.

Andere factoren die van invloed zijn op de verwarming in de sauna zijn de ventilatie, de plaats van de temperatuursensor, hoe goed afgedicht en geïsoleerd de sauna is en of het vermogen van de kachel past bij de grootte van de sauna. Vergeet niet dat als uw saunamuren bestaan uit materialen zoals steen, tegels, beton of glas, er een groter vermogen nodig is om de sauna te verwarmen dan nodig zou zijn voor een geïsoleerde houten sauna.

Als alles in orde lijkt te zijn, maar u kunt de sauna nog steeds niet goed verwarmen, moet u contact opnemen met de dealer waar u de kachel gekocht hebt.

  Als de saunakachel in de garantieperiode kapot gaat, met wie moet ik dan contact opnemen?

Antwoord: Neem contact op met het dichtstbijzijnde contractservice bedrijf. Klik hier om een dealer of distributeur bij u in de buurt te vinden.

  Hoe lang is de garantie op saunakachels?

TYLÖ KACHELS
Privaat gebruik: De Tylö elektrische saunakachels, stoomgeneratoren en bedieningspanelen hebben garantie van twee jaar en bovendien nog eens drie jaar materiaalgarantie.

  Waar kan ik reserveonderdelen kopen voor de saunakachel?

Antwoord: Neem contact op met uw Tylö dealer voor reserveonderdelen. Klik hier om een dealer bij u in de buurt te vinden.

  Kan een saunakachel met warmteopslag gebruikt worden in een sauna met stenen en glazen oppervlakken?

Antwoord: Ja, maar alle muren en het plafond moeten thermisch geïsoleerd zijn.

  Ik heb een ouder model kachel en een van de spiralen doet het niet meer. Kunnen er nieuwe spiralen in de kachel geplaatst worden?

Ja, in de meeste gevallen kunnen de verwarmingsspiralen vervangen worden. Neem contact op met een Tylö dealer voor meer informatie. Klik hier om uw dealer te vinden.

  Mijn kachel doet het plotseling niet meer of een aantal van de verwarmingsspiralen worden niet meer warm.

Controleer eerst of er een zekering is gesprongen of dat de stroomonderbreker geactiveerd is. Als dat niet het geval is, is het waarschijnlijk dat de oververhittingsbeveiliging de kachel heeft uitgeschakeld. Tylö saunakachels hebben een ingebouwde temperatuurbegrenzer in de schakelkast aan de onderkant van de kachel. Deze wordt automatisch geactiveerd als er een risico bestaat op oververhitting. Als het niet mogelijk is om de temperatuurbegrenzer vanaf de buitenkant te resetten, neem dan altijd contact op met een gekwalificeerde elektricien om dit te laten doen.

  Wat zorgt ervoor dat de oververhittingsbeveiliging geactiveerd wordt?

Antwoord: Als de oververhittingsbeveiliging geactiveerd wordt, is het meestal een indicatie van slechte of onvoldoende ventilatie door de kachel en de sauna. Volg altijd de instructies in de handleiding van de kachel over het ontwerp en de specificaties voor ventilatie in de sauna.

Controleer altijd het stenencompartiment als de oververhittingsbeveiligingsthermostaat geactiveerd wordt. Als de stenen compact zijn geworden, kunt u ze opnieuw schikken zodat de lucht er vrij doorheen kan stromen.

Als het niet mogelijk is om de oververhittingsbeveiligingsthermostaat vanaf de buitenkant te resetten, neem dan altijd contact op met een gekwalificeerde elektricien om dit te laten doen.

  Hoe kan ik de oververhittingsbeveiliging op mijn Tylö Compact 2/4 resetten?

Antwoord: Naast de thermostaatbediening zit een grijze kap. Verwijder deze kap en reset de oververhittingsbeveiliging met een puntig voorwerp (bijv. een potlood).

Combi Sauna and Steam

  Mijn Combi kachel produceert geen stoom

Antwoord: De temperatuurbegrenzer voor de stoomproductiefunctie is waarschijnlijk geactiveerd. Dit gebeurt soms wanneer u een traditionele droge sauna neemt vanwege de stralingswarmte die dan geproduceerd wordt. De resetknop van de temperatuurbegrenzer zit aan de onderkant van de achterplaat aan de rechterkant. Druk op de knop totdat u een 'klik' hoort. De begrenzer is nu gereset.

  Hoeveel water moet er in mijn Combi kachel zitten?

Antwoord: Het reservoir van de grotere Combi kachels (6 en 8 kW) heeft een inhoud van ongeveer 7 liter water. In het reservoir van de kleinere Combi Compact 4 tank gaat ongeveer 2,5 liter. Er klinkt een hoorbaar signaal wanneer het reservoir vol is.

  De zoemer op mijn nieuw geïnstalleerde Combi Compact H1 klinkt continu als ik de kachel aanzet

Antwoord: De allereerste keer dat u de kachel start, moet u Combi Compact selecteren in het menu op het bedieningspaneel (de opties zijn Combi Compact, Sauna, Stoom). Als u Sauna selecteert, zal de zoemer continu te horen zijn. U moet het bedieningspaneel resetten naar de standaardinstellingen om Combi Compact te kunnen selecteren in het menu. De zoemer kan ook continu klinken als de verbinding tussen het bedieningspaneel en de kachel verkeerd is.

  Slechts twee van de drie verwarmingselementen gaan aan wanneer mijn Combi 6RC in Stoom-Saunamodus staat.

Antwoord: Dat is precies wat de bedoeling is. Wanneer er stoom wordt geproduceerd, wordt altijd één van de verwarmingselementen uitgeschakeld. Als ze alle drie aan zouden zijn, zou het vermogen te groot zijn.

  Mijn kachel gaat na ongeveer 15 minuten uit

Antwoord: Er is waarschijnlijk iets mis met de temperatuursensor. Als het bedieningspaneel niet de juiste waarde van de temperatuursensor ontvangt, gaat de kachel automatisch na 15 minuten uit.

Bedieningspanelen

  Mag een nieuwe saunakachel aangesloten worden op een oud bedieningspaneel?

Antwoord: Nee. De saunakachel en het bedieningspaneel hebben altijd een gezamenlijke typegoedkeuring.

  Mag een nieuw bedieningspaneel worden aangesloten op een oude saunakachel?

Indien u een Tylö kachel heeft: Nee. De saunakachel en het bedieningspaneel hebben altijd een gezamenlijke typegoedkeuring.

Indien u een Tylö kachel heeft: Als uw kachel uit de jaren '70 of '80 stamt, is het meestal mogelijk om deze aan te sluiten op een TS-paneel. U kunt de kachel ook aansluiten op het modernere CC-bedieningspaneel, maar dan moet u ook een RB30 relaisbox installeren. Neem contact op met uw Tylö dealer voor meer informatie.

  Waarom verschilt de temperatuur op het elektronische bedieningspaneel van de eigen mechanische thermometer van de sauna?

Antwoord: Het elektronische bedieningspaneel is nauwkeuriger dan de mechanische thermometer. De plaats waar gemeten wordt is niet hetzelfde.

  Mag het bedieningspaneel binnen in de sauna gemonteerd worden?

Antwoord: Kijk in de Gebruikshandleiding en de brochure. U kunt kiezen uit verschillende modellen die in de sauna geïnstalleerd kunnen worden.

De bedieningspanelen H1, Pure en Elite kunnen binnen in de sauna gemonteerd worden. Volg de instructies in de handleiding voor dat product over de installatie van het bedieningspaneel binnen in de sauna.

  Kan het bedieningspaneel binnen in de stoomcabine worden geplaatst?

Antwoord: De bedieningspanelen Pure en Elite zijn beide goedgekeurd voor plaatsing binnen in de stoomcabine.

  Waar moet de temperatuursensor geplaatst worden?

Waar de temperatuursensor geplaatst moet worden is afhankelijk van het model bedieningspaneel. De sensor mag nooit direct boven de kachel worden geplaatst, maar ook niet te ver er vandaan. Volg de instructies in de handleiding voor elk product.

In een stoomcabine moet de sensor ongeveer op 180 cm van de vloer en op een voldoende afstand van de stoomkop worden geplaatst.

  De sensorkabel is te kort

Antwoord: De sensor wordt geleverd met een kabel van twee meter lang. Indien nodig kan deze worden gesplitst met een twee-aderige kabel.

Sauna's

  Hoe moet de saunadeur eruit zien?

Antwoord: De saunadeur moet altijd afdichten. De deur mag namelijk geen warmte "lekken" zodat de temperatuur in de sauna vermengd raakt. Dit is ook de reden waarom de deur van een koelkast afgedicht is.

  Wat is de juiste temperatuur bij het nemen van een sauna?

Antwoord: Er is geen correcte temperatuur voor een sauna; het hangt af van de voorkeur van degene die de sauna neemt. Saunakachels met warmteopslag zorgen voor een lage temperatuur en aan de muur geplaatste saunakachels geven hogere temperaturen. Om een hoge temperatuur te bereiken, moet de sauna over een langere tijd opgewarmd worden. Lees hier meer over verschillende soorten saunabaden: Soorten saunabaden

  Is het verstandig om dunne isolatie te gebruiken?

Antwoord: Het is nooit verstandig om te besparen op isolatie, omdat een verandering van invloed is op de keuze van de output. Besteed speciale aandacht aan het plafond. Wij meten altijd sauna's die volledig thermisch geïsoleerd zijn. Bij bijvoorbeeld een Sauna-Satu is de minimale eis voor de wanden 60 mm.

  Is het toegestaan om een verdamper en een elektrische saunakachel in dezelfde sauna te plaatsen?

Antwoord: Nee. De opbouw van een saunaruimte en een stoomcabine zijn totaal verschillend. Beide producten worden afzonderlijk geregeld. Dit kan een veiligheidsrisico inhouden en de saunakachel kan kapot gaan.

  Ik wil keramische tegels in mijn sauna. Kan ik gips gebruiken als basis?

Antwoord: Tegels zijn prima in een sauna, maar er zijn een paar dingen waar u bij stil moet staan. Tegels worden heet in een sauna! Je kunt je eraan branden wanneer je ze aanraakt. Banken, rugleuningen en andere delen die met uw lichaam in contact komen moeten van hout zijn. Tegels zijn ook "zwaarder" om op te warmen. Er kan een krachtigere saunakachel nodig zijn. Een vuistregel is om een kubieke meter ruimtevolume extra te rekenen voor elke vierkante meter "zwaar" materiaal (tegels, steen, glas). Als u tegels in uw sauna wilt toepassen, adviseren wij om geen gips te gebruiken als basis vanwege de hoge temperaturen. Op dit moment geven wij geen specifieke aanbevelingen met betrekking tot het basismateriaal voor tegels. Neem contact op met leveranciers van interieurmaterialen voor meer informatie.

  Is het mogelijk om een raam in mijn sauna te hebben?

Antwoord: Dat kan, maar het raam moet gemaakt zijn van gehard glas, dat bestand is tegen temperatuurwisselingen en niet zal barsten. Als het raam open kan, moet u ervoor zorgen dat het altijd goed gesloten is wanneer de sauna wordt aangezet.

  Ik ga zelf een sauna bouwen, is het mogelijk om alleen een deur en banken van Tylö te kopen?

Antwoord: Uiteraard. We hebben een groot assortiment deuren en banken om uit te kiezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze dealers. Of klik hier om ons assortiment deuren en banken te bekijken.

  Moet het hout in de sauna op een speciale manier behandeld worden?

U kunt een aantal lagen bootlak aanbrengen op de dorpel, handgrepen en de houten vloer. Dit beschermt het oppervlak van het hout en zorgt voor een mooi, vuilafstotend oppervlak dat altijd zijn frisheid behoudt.

Saunabanken, rugleuningen en plinten worden aan beide zijden geolied met Tylö saunaolie. Deze geurloze behandeling maakt het schoonmaken gemakkelijker en zorgt voor een waterafstotend oppervlak. Let op! De wanden en het plafond in de sauna mogen niet behandeld worden.

Als er glazen ramen of wanden in de sauna zitten, is het raadzaam om de onderste stroken tegen het glas extra zorgvuldig te behandelen. Daar verzamelt zich meestal de condensatie en dit kan het hout beschadigen. Breng bootlak aan op de blootgestelde delen of herhaal de oliebehandeling wat vaker.

  Als het niet mogelijk is om een luchtinlaat onder de kachel te hebben. Kan ik dan een gat onder de deur hebben als luchtinlaat?

Antwoord: Ja, dat kan maar alleen als de kachel dicht bij de deur geplaats is. De kans bestaat echter dat de oververhittingsbeveiliging in de Tylö kachel zal inschakelen als de sauna geen optimale ventilatie en luchtstroom heeft. Er zijn zo veel verschillende manieren om een sauna te bouwen en het is belangrijk om er al in de planningsfase voor te zorgen dat u de juiste ventilatie kunt realiseren, afhankelijk van de te installeren kachel. De Tylö Sense kachel kan alleen worden gebruikt met natuurlijke ventilatie waarbij de luchtinlaat onder de kachel zit en de luchtuitlaat aan de bovenkant in de muur geplaatst is, zo ver mogelijk van de kachel en inkomende lucht vandaan. De uitgaande lucht moet worden teruggeleid naar dezelfde ruimte als waar de inkomende lucht vandaan komt. Onze Tylö kachels kunnen worden gebruikt met natuurlijke ventilatie en gedwongen mechanische ventilatie. De garantie dekt geen problemen die voortvloeien uit slechte of onjuiste ventilatie.

  De hoogte in mijn sauna is 2,60 meter. Is dat een probleem?

Antwoord: Een sauna wordt verwarmd van boven naar beneden, bij een zeer hoog plafond zal het dus langer duren om de sauna op te warmen. Een dergelijke hoogte brengt dus geen echt voordeel, behalve als er banken zijn in meerdere niveaus om die ruimte op te vullen. Een lager plafond bespaart energie en vermindert de hoeveelheid tijd die nodig is om de sauna te verwarmen.

  Hoe moet ik mijn sauna schoonmaken?

Voor een maximale opbrengst van uw sauna, is het belangrijk om deze schoon en aantrekkelijk te houden. Daarom moet u de sauna regelmatig schoonmaken. Boen de banken en de vloer met groene vloeibare zeep, dat is een mild en zacht wasmiddel met een aangename, ouderwetse geur.

  Ik ben een sauna aan het bouwen onder een schuin dak. De kachel komt op een eindwand waar het plafond het laagst is. Ik vraag me af of er minstens 190 cm boven de gehele kachel moet zijn of dat het al goed is als slechts de helft van de kachel meer is dan 190 cm

Antwoord: Het is belangrijk om de opgegeven veiligheidsafstanden aan te houden. Als voor de kachel een plafondhoogte van 190 cm nodig is, moet de plafondhoogte (van de vloer tot het plafond) ten minste 190 cm boven de gehele kachel zijn.

Stoomcabines en stoomdouches

  De kleine witte wieltjes van mijn Tylö douchedeur zijn kapot. Wat kan ik doen?

Antwoord: Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Tylö dealer om nieuwe wieltjes voor de douchedeur te bestellen. Onze wieltjes zijn ook geschikt voor alle oudere modellen Tylö douches.

  Ik kan de temperatuur van mijn Tylette douche niet meer regelen.

Antwoord: Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Tylö dealer. We hebben reserve-onderdelen voor Tylö stoomdouches en -cabines, met geïntegreerde mengkraan, geproduceerd na 2003. We hebben een beperkte voorraad reserveonderdelen voor eerdere modellen.

  Ik ben geïnteresseerd in een Impression stoomdouche en wil weten waar de aansluitingen voor water en elektriciteit zitten.

Antwoord: De aansluitingen zitten ongeveer in het midden van de kolom, op ongeveer 150 cm van de vloer. Water wordt via flexibele leidingen aangesloten op de waterleiding. De waterleiding kan op de standaardhoogte van 110 cm van de vloer zijn.

  Waar kan ik reserveonderdelen kopen?

Antwoord: Neem contact op met uw Tylö dealer U vindt uw dichtstbijzijnde Tylö dealer met behulp van de dealerzoekfunctie op onze website.

  Er druppelt water uit de stoomkop

Antwoord: Als er water uit de stoomkop druppelt, is de oorzaak zeer waarschijnlijk kalkafzetting (calcium) op de elektroden die het waterpeil detecteren. Ook kan het zijn dat de afzuigslang op de elektrodebuis geblokkeerd is. Beide oorzaken zorgen ervoor dat de stoomgenerator overvol is met water.

  Wat is het verschil tussen een stoomcabine en een stoomsauna?

Een stoomsauna is een sauna met een lagere temperatuur, een iets hogere luchtvochtigheid, maar de warmte komt nog steeds van een saunakachel.

Een stoomcabine heeft een temperatuur van ongeveer 50 graden en de luchtvochtigheid is 100%. De stoom wordt door een stoomgenerator geproduceerd en op deze wijze wordt de cabine verwarmd en blijft de luchtvochtigheid hoog.

  Moet ik ventilatie hebben in de stoomcabine?

Antwoord: Ja en nee.

Over het algemeen hebben stoomcabines voor eigen gebruik of die maar kort achter elkaar worden gebruikt, geen eigen ventilatie nodig.

Omwille van de hygiëne en prestaties moeten echter alle stoomcabines die langer dan twee uur achter elkaar worden gebruikt, worden aangesloten aan een mechanisch luchtafvoersysteem.

Dit moet geschikt zijn voor een ventilatiehoeveelheid van 10 tot 20 m3 lucht per persoon per uur. Zonder deze ventilatie worden de warmteverliezen van de stoomcabine minder, wat ook een lagere stoomproductie inhoudt gedurende periodes van continu gebruik.

Stoomgenerator

  Kan ik een Prisol-slang gebruiken om de stoom de stoomcabine in te leiden?

Antwoord: U kunt een Prisol-slang gebruiken, maar de plastic coating om de slang kan bros worden en na verloop van tijd scheurtjes gaan vertonen door de hoge temperaturen van 95-98 graden. Wij raden vaste, geïsoleerde, koperen leidingen aan.

  Kan ik de stoomgenerator in een kast installeren?

Antwoord: Ja, dat kan. Mits er voldoende ruimte rond de stoomgenerator aanwezig is voor onderhoud en service. Ook moet u zorgen voor goede ventilatie.

  Kan ik de stoomgenerator binnen in de stoomcabine plaatsen?

Antwoord: Nee, dat kan niet. Hij moet geplaatst worden in een droge, goed geventileerde ruimte.

  Moet de stoomgenerator ontkalkt worden en zo ja, waarom?

Antwoord: Ja, de stoomgenerator moet ontkalkt worden. De frequentie zal afhangen van de waterkwaliteit en hoe lang de generator in gebruik is. In de producthandleiding staan de specifieke instructies. Wanneer het water kookt, is de stoom die de generator verlaat zuivere waterdamp. Alle kalk en mineralen die in het water zitten, blijven in de generator en vormen een laag afzettingen die uiteindelijk tot schade aan de generator kan leiden, als deze niet verwijderd wordt.

Infraroodsauna

  Hoe warm wordt het in een infraroodsauna van Tylö?

Antwoord: De temperatuur varieert afhankelijk van de grootte van de cabine en de omgevingstemperatuur. De temperatuur in een infraroodcabine doet er niet zo heel veel toe omdat het warme gevoel komt van de infraroodstralen die uw lichaam verwarmen.

  Kan ik een infraroodsauna op maat laten maken?

Antwoord: Helaas bieden wij op dit moment geen op maat gemaakte cabines aan. Onze infraroodsauna's zijn leverbaar in zes afmetingen.

  Hoe lang is de aansluitkabel van de infraroodcabine?

Antwoord: Die is twee meter lang en heeft een 230V stekker.